ThiemeMeulenhoff

ThiemeMeulenhoff

ThiemeMeulenhoff bedient docenten en leerlingen met vernieuwende lesmethoden en -materialen  om tot de beste leerresultaten te komen. Hiervoor worden onder andere digitale educatieve applicaties ingezet, waarbinnen de gebruikers hun persoonlijke leeromgeving  hebben. Sinds de zomer van 2013 werken ThiemeMeulenhoff en Ymor samen aan meer gebruikersgeluk bij deze educatieve systemen. De systemen worden grootschalig gebruikt en moeten daarom beschikbaar zijn en goed presteren.

Beter voorkomen dan genezen

2015-ThiemeMeulenhoff-Samen-leren-vernieuwen-300x195Mocht de applicatie niet beschikbaar zijn of niet goed presteren, levert dit ongemak en frustratie op voor de eindgebruikers en mogelijk imagoschade voor ThiemeMeulenhoff. Bijvoorbeeld wanneer een docent heeft gepland om met zijn leerlingen in de leeromgeving te werken en deze omgeving onverhoopt niet beschikbaar is.

In 2013 werd het aantal educatieve systemen uitgebreid, wat een nog zwaardere belasting zou opleveren. Om eventuele problemen te voorkomen, besloot ThiemeMeulenhoff haar ICT-infrastructuur vooraf te testen op performance en stabiliteit. Tijdens de zomer heeft Ymor daarom diverse loadtesten en stresstesten uitgevoerd om te toetsen of de systemen de gewenste belasting aankonden. Helaas was dit niet het geval: het huidige systeem kon de extra belasting van de basisonderwijsmodules nog niet aan.

In de vorm van onze Troubleshoot dienst zijn we gezamenlijk op zoek gegaan naar de oorzaak. Hierbij is diagnostische monitoring van Dynatrace ingezet om tot op de code te kunnen zien welke informatiestromen erbinnen en tussen de educatieve ketens plaatsvonden. Op basis hiervan hebben we gerichte aanbevelingen kunnen doen om het probleem structureel op te lossen.

Complex applicatielandschap

Om ook voor het schooljaar daarna weer goed voorbereid te zijn, werd Ymor in de zomer van 2014 opnieuw door ThiemeMeulenhoff ingeschakeld om de IT-omgeving te valideren. De omgeving van ThiemeMeulenhoff betreft een ingewikkeld applicatielandschap dat bestaat uit meerdere ketens. Deze ketens bestaan weer uit verschillende applicaties en portals die gebruik maken van gezamenlijke componenten zoals autorisatie, authenticatie en resultaatverwerking.

Omwille van de complexiteit en de continuïteit van deze omgeving hebben we performancetesten gecombineerd met diagnostische monitoring. Hiermee kunnen eindgebruikers door alle lagen van de applicatie en infrastructuur gevolgd worden. De bevindingen die het validatietraject opleverde konden heel gericht worden aangepakt, waardoor ThiemeMeulenhoff ruim op tijd klaar was voor de start van het nieuwe schooljaar. ICT projectleider André Lodewijk: “Nadat deze testen waren gedaan kon ik naar de achtergrond treden en heeft Ymor direct geschakeld met leveranciers, dat was voor ons heel prettig.”

Op dit moment maakt ThiemeMeulenhoff nog steeds gebruik van onze monitoringsdiensten. Zo waarborgen  zij de continuïteit en stabiliteit van de ketens.

“De snelheid en pragmatische inslag van Ymor werken prettig. Deze jongens zijn van het daadwerkelijk doen en blijven niet hangen in theorie.”

Sorry, comments are closed for this post.

Hoe presteert uw applicatie ten opzichte van dezelfde applicatie bij collega-organisaties?
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.