ITOA door Ymor

ITOABij ITOA (IT Operations Analytics) staat het verzamelen en analyseren van data centraal. Met diverse tools verzamelt Ymor alle relevante informatie uit uw IT-omgeving. Hiervoor gebruiken we zoveel mogelijk verschillende bronnen waardoor verbanden en correlaties ontdekt kunnen worden. Dit leidt vervolgens tot voorspellende analyses over wat op basis van het verleden waarschijnlijk zal gebeuren. Denkt u aan een verslechterde performance (gemeten met eindgebruikersmonitoring) door een oplopende CPU (gemeten met werkplekmonitoring) of een fout in de code van de applicatie (gemeten met diagnostische tools).

Waar u eerder reactief beheer voerde, maakt ITOA het mogelijk preventief te werk te gaan. Eventuele problemen kunnen daarmee voorkomen worden en u krijgt meer grip op uw IT-omgeving. ITOA is daarnaast ingericht om IT zoveel mogelijk te laten bijdragen aan uw organisatiedoelstellingen. Dit betekent dat de prestaties van uw IT-omgeving gekoppeld worden aan de businessprocessen die daarmee gemoeid zijn. Het optimaliseren van uw IT draagt dan ook direct bij aan het bedrijfsresultaat.

ITOA is niet iets geheel nieuws: het vormt een aanvulling en uitbreiding op de bestaande processen en technieken die u al heeft ingericht. Door o.a. de performance testen die voorafgaand aan de livegang plaatsvinden, wordt u in staat gesteld zoveel mogelijk preventief te handelen, zodat uw omgeving altijd stabiel blijft functioneren. En hoe stabieler uw omgeving, des te meer winst u zult behalen voor de business. Wilt u meer weten over ITOA en de weg naar een voorspelbare IT-omgeving? Bekijk het 9-stappenplan:

IT Operation Analytics in 9-stappen

Geautomatiseerd testen

ITOA verzamelt en analyseert alle relevante data om daarmee een voorspelbare IT-omgeving te creëren. Dit zorgt voor stabiliteit, voorkomt vervelende verrassingen en draagt bij aan de productiviteit en businessdoelstellingen van uw organisatie. Geautomatiseerd testen is een onderdeel van de ITOA strategie.

Vaak wordt veel aandacht besteed aan functionele testen, welke ook steeds meer worden geautomatiseerd. Een goede functionele beleving heeft echter geen effect als de performance achterblijft. Door ook de performance in kaart te brengen middels geautomatiseerd testen, kunt u tijdig eventuele knelpunten identificeren en oplossen. Hiermee draagt geautomatiseerd testen bij aan het voorspelbaar maken van uw IT-omgeving.

Testautomatisering tools

Testautomatisering toolsYmor beschikt over diverse testautomatisering tools die – afhankelijk van uw precieze vraag – voor u kunnen worden ingezet. Deze testautomatisering tools hebben voornamelijk waarde in het ontwikkelproces: wanneer fouten ontdekt worden na de livegang brengt dit immers hoge kosten en imagoschade met zich mee. Het zo vroeg mogelijk en continu testen voorafgaand aan de livegang voorkomt dit.

De performance van een applicatie, website of IT-omgeving is één van de belangrijkste zaken als het gaat om de productiviteit en het imago van een organisatie. Met de testautomatisering tools van Ymor kunt u eventuele problemen snel en vroegtijdig in kaart brengen zodat u preventief kunt handelen. Dit geldt voor zowel bestaande omgevingen, nieuwe omgevingen of tussentijdse releases.

Een ITOA strategie is erop gericht u van reactief naar preventief IT-beheer te helpen. Ymor adviseert u daar graag over. Maak een afspraak voor meer informatie over de mogelijkheden voor uw organisatie.

Afspraak maken

Hoe presteert uw applicatie ten opzichte van dezelfde applicatie bij collega-organisaties?

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.