Configuratiemanagement

Fouten in de configuratie zijn de belangrijkste oorzaak van verstoringen in een applicatie. Maar liefst 80% van de storingen wordt veroorzaakt door fouten bij updates, configuraties en het doorvoeren van wijzigingen. Ymor komt dagelijks in aanraking met dergelijke incidenten en helpt u om op structurele basis verstoringen te voorkomen.

Plaatje change en configuratie management

Geavanceerd configuratiemanagement is de sleutel naar een inzichtelijke IT-omgeving, waarin de kleinste storingen worden gedetecteerd en opgelost. Benieuwd naar configuratiemanagement van Ymor? Maak dan een afspraak voor een vrijblijvend consult.
Vrijblijvend adviesgesprek

Hoe werkt configuratie management?

Zodra zich een verstoring op een applicatie voordoet is de eerste vraag: wat is er veranderd? Door middel van continue monitoring worden alle wijzigingen en configuraties nauwkeurig geregistreerd. In het geval van een incident kan snel worden nagegaan wat er gewijzigd is, door wie een wijziging is doorgevoerd en welke gevolgen dit heeft gehad.

ConfiguratiemanagementYmor verlegt met change- en configuratie management de focus van het monitoren van gegevens naar het analyseren van wijzigingen. Door de configuratie management software van Evolven te integreren, wordt op diverse locaties informatie verzameld over configuraties, data, capaciteit en wijzigingen. Deze informatie vormt de input voor slimme analyses waaruit trends en voorspellingen komen. Configuratie management geeft u waardevol inzicht in de oorzaak van incidenten. Ook is sprake van een voorspellende factor doordat op basis van historische data bepaalde wijzigingen of configuraties kunnen worden geïdentificeerd als potentieel risico voor uw IT-omgeving.

Configuratie management biedt inzicht in wat er precies in uw IT-omgeving gebeurt. Zo kunt u proactief aan de slag met het verbeteren van uw applicatie en ketens, alvorens zich incidenten voordoen. Ymor is specialist op het gebied van configuratiemanagement en beschikt over diverse experts op dit vakgebied. Specialisten ondersteunen u graag met de implementatie van de configuratie management software om de veiligheid en betrouwbaarheid van uw IT-omgeving te verhogen.

Wat levert het u op?

Bij veel organisaties is het gebruikelijk dat een aantal experts zich buigen over voorkomende incidenten. Vervolgens wordt per silo alle data bekeken om na een lange tijd de oorzaak te achterhalen. Echter, deze werkwijze is zeer tijdrovend en leidt niet altijd tot de beste resultaten. Met de implementatie van configuratie management software van Evolven zijn de handmatige analyses het niet meer nodig. De software biedt ondersteuning in het bewaken van de veiligheid en betrouwbaarheid van uw IT-omgeving. Een aantal concrete voordelen die u kunt behalen zijn:

  • 75% minder handmatige werkzaamheden
  • 50% kortere oplostijden van verstoringen
  • 35% minder incidenten door preventief risicomanagement
  • 25% reductie van de time-to-market bij releases

Wilt u ook uw oplostijden verkorten en werkzaamheden automatiseren door het implementeren van change en configuratie management? Neem dan contact op en maak een afspraak voor een vrijblijvend consult met onze specialisten.

Hoe presteert uw applicatie ten opzichte van dezelfde applicatie bij collega-organisaties?

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.